Kategoria B

Uprawnia do kierowania:
>
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
>
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
>
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka o rzeczywistej masie całkowitej nie przekraczającej rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
>
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t posiadającym do 9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą,
>
ciągnikiem rolniczym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
>
pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
>
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek do rozpoczęcia kursu: 17 lat i 9 miesięcy - za zgodą rodzica lub opiekuna.

Liczba godzin kursu:
>
liczba godzin teoretycznych: 30 x 45 min.
>
liczba godzin praktycznych:  30 x 60 min.

1 400 zł KURS PODSTAWOWY
(pierwsza wpłata minimum 400 zł)
Cenę kursu rozkładamy w nieoprocentowanych ratach.

50 zł - godzina jazdy praktycznej

Pojazdy zgodne z pojazdami egzaminacyjnymi. Duża ilość jazd w Gdyni – trasami egzaminacyjnymi!

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

 

 

© Copyright 2017. All rights reserved | Wszelkie prawa zastrzeżone. www.el-prawko.pl Ośrodek Szkolenia Kierowców ElPrawko Krzysztof Greszta. Wejherowo, ul.Rybacka 12
Designed by FotoAstra