Kategoria A

Uprawnia do kierowania:
> motocyklem,
> pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM,
> zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy,
> motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat
)

Warunek uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A to:
a)
20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
b) 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39KM), jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A
[czyli aby wejść na większą trajkę lub motocykl z wózkiem, musisz mieć roczne doświadczenie na dużych motocyklach – przyp. red.],

c) 24 lata  dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2.
d) uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
e) posiadanie nadanego numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę)

Liczba godzin kursu:
>
liczba godzin teoretycznych: 30 x 45 min.
>
liczba godzin praktycznych:  20 x 60 min.

1 200 zł KURS PODSTAWOWY
(pierwsza wpłata minimum 400 zł)
Cenę kursu rozkładamy w nieoprocentowanych ratach.

50 zł - godzina jazdy praktycznej

Motocykl zgodny z pojazdami egzaminacyjnymi. Duża ilość jazd w Gdyni – trasami egzaminacyjnymi!

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

 

 

© Copyright 2017. All rights reserved | Wszelkie prawa zastrzeżone. www.el-prawko.pl Ośrodek Szkolenia Kierowców ElPrawko Krzysztof Greszta. Wejherowo, ul.Rybacka 12
Designed by FotoAstra